Vyberte stránku

Služby

+420 327 371 418

Záchovná stomatologie

Pravidelná kontrola zubů je důležitá zejména pro zjištění nežádoucích změn na zubech a dásní a včasné odhalení ortodontických anomálií. První zubní vyšetření by mělo dítě absolvovat v době, kdy se mu začínají prořezávat první zoubky. Již u malých dětí hrozí tvorba zubního kazu.

Zubní kaz je v určitém slova smyslu infekční onemocnění, které vzniká činností bakterií, streptokoků a laktobacilů. Zuby je nutné si pravidelně čistit nejen z estetických důvodů, ale i proto, aby se zabránilo tvorbě zubního kazu.

Cílem záchovné stomatologie tedy je, zachránit zub před extrakcí. Zuby se ošetřují vhodnou výplní, čili plombou. K obnově zubních defektů používám pouze kvalitní materiály. Při jejich výběru je ale podstatné zhodnotit velikost a také polohu defektu. V neposlední řadě je třeba zvážit výběr výplně po stránce funkční a estetické.

Dlouhodobě používanou zubní výplní je amalgám, vhodný pro svoji pevnost, antibakteriální odolnost a velmi dobrou těsnost. Další možností je použití fotokompozitní výplně, které se nazývají běžně jako bílé plomby a jedná se kompozitní materiál vytvrzený z pryskyřice. Výhodou je, že tyto výplně umožňují šetrnější způsob při vrtání, stačí odstranit pouze zkažené tkáně. Ošetření kompozity se provádí zejména na viditelných úsecích zubů, je vhodné i pro malé a středné defekty v postranních částech chrupu. Estetickou a vysoce antibakteriální schopnost mají skloinomerní cementy, jejichž nespornou výhodou je, že do okolí zubu uvolňují fluoridy, které v rámci možnosti zabraňují šíření zubního kazu a infekci. Tyto výplně se hodí pro pacienty, kteří trpí vysokou kazivostí zubů a pro ošetření dětských pacientů.

Pokud zubní kaz již poškodil zubní dřeň, je nutné provést endodontické ošetření, což je ošetření kořenového kanálku. Hlavním cílem je odstranit infikovanou zubní tkán z kořenového systému zubu a hermeticky jej uzavřít, aby se zabránilo pronikání dalších bakterií zvenčí. Před ošetřením je nutné vyhotovení RTG snímků ke zjištění základních informací o kořenovém systému, který je u každého zubu rozdílný. Tento výkon se provádí v místním znecitlivění.

Protetické ošetření

Cílem protetického ošetření je nahradit chybějící část zubu, celý zub nebo i skupinu ztracených zubů. Vhodnými postupy je možné vylepšit tvar zubu i jeho barvu. Pokud zub nelze opravit pomocí výplně, je nutné zhotovit korunku. Všechny korunky mají stejnou funkci, ale zásadně se liší po stránce estetické, z čehož vyplývá, že cena a estetika jsou zde v přímé úměře. Pacient má proto možnost si vybrat jednak korunku celokeramickou, která je celá bílá a je nejvěrnější napodobeninou zdravého zubu. Metalokeramická korunka má kovový podklad, ale její povrch je bílý, fazetovaná korunka je z větší části kovová, ale její viditelná přední část je bílá. Naproti tomu celokovová korunka, nemá žádnou bílou barvu, je zhotovena z kovu a proto se používá zejména v zadním zubním úseku. Dále je možné zhotovení pryskyřičné korunky, ta sice je přizpůsobena barvě zubů, ale velmi rychle tmavne a také má nižší odolnost. Proto se používá především jako provizorní korunka.
Pokud dojde ke ztrátě jednoho až třech zubů, je třeba zhotovit fixní zubní můstek, který je tvořen korunkami a mezičleny. Korunky zde působí jako pilíře a mezičleny nahrazují ztracené zuby. V případě ztráty zubů je nezbytné, vyplnit chybějící mezeru co nejdříve, protože po ztrátě zubů dochází k posunu okolních zubů do mezery. Rovněž zuby v protější čelisti se snaží nalézt oporu, proto se vychylují a povylézají. V důsledku těchto nežádoucích změn pak dochází například k poruchám skusu.
Před zhotovením můstku je nezbytné předem určit, které zuby budou schopné můstek nést, nekvalitní zuby je třeba endodonticky ošetřit a opatřit vhodnou plombou, někdy je ale nutné zuby vytrhnout. Zbroušení zubů se provádí v místí anestezii, na obroušené zuby se nasadí zatím provizorní můstek, který ochrání pahýly a zabrání tak nežádoucímu posunu zubů po dobu přípravy nového můstku. Po zhotovení fixního můstku se provede jeho finální nasazení. Z hlediska materiálu se můstek vyrobí tak, aby byl shodný s typy korunkových náhrad a také s barvou vlastních zubů.
Úplná ztráta zubů se řeší celkovou snímatelnou náhradou. Do těla protézy jsou vsazeny umělé zuby. Při nasazení protézy se vytvoří podtlak, který protézu k dásním přisaje. Na nošení protézy si pacient musí zvyknout, zpočátku se objevuje přecitlivělost a podráždění sliznice i nadměrná tvorba slin, jedná se ale o přirozené reakce, které reagují na přítomnost cizího předmětu v ústech, ty ale po určité době zcela vymizí, neboť svaly obličeje a měkké tkáně se časem přizpůsobí a pomohou tak udržet protézu bez problémů a ve správné poloze. Také výslovnost některých hlásek může být zpočátku obtížná, může být i utlumena citlivost na chuť jídla, ale to se postupně vše zlepší. Čas a trpělivost vám přinese výrazné zkvalitnění mnoha aspektů vašeho života.

Rovnání zubů

Rovnání zubů se dá provádět několika metodami, záleží ale na věku pacienta, na celkovém stavu jeho chrupu a rozsahu daného problému. U každého pacienta tuto anomálii je třeba řešit individuálně. Někdy dochází ke křivení zubů v důsledku zubů moudrosti, zde se náprava provede vytržením osmiček a tak ustane tlak a zuby se časem vrátí do správné polohy. Jiným způsobem jak zajistit srovnání křivých zubů je aplikace fazet. Fazety jsou vyráběny z kompozitních pryskyřic nebo keramiky.
Srovnání zubů lze provádět i rovnátky, dnes již jejich nositelé nemusí trpět žádným komplexem, naopak mnohdy jsou rovnátka i módním doplňkem a tak díky vývoji a špičkovým technologiím je možné korigovat polohu zubů a výrazně tak přispět ke zlepšení vzhledu pacienta.
Rovnátka jsou buď pevná nebo snímatelná, ty se používají především na srovnání dočasného dětského chrupu, fixní, čili pevná rovnátka se používají při léčbě stálého chrupu. Oba druhy mají několik typů a je vždy nutné zvolit správný typ podle druhu vady. U fixních rovnátek si pacient může vybrat buď kovová rovnátka nebo rovnátka s estetickými zámečky. Nároční pacienti dávají přednost neviditelným rovnátkům, která se usazují na zadní stranu zubu, kde nejsou vidět.
Před léčbou křivých zubů je podstatné, aby chrup by ošetřen, je třeba odstranit skryté kazy a vyléčit záněty. I zde platí pravidlo, že léčba bude mít efekt pouze tehdy, pokud bude pacient provádět pečlivě a pravidelně ústní hygienu.

Léčba dásní

Mnoho lidí má zdravotní problémy s dásněmi, které otékají, jsou citlivé a dochází k jejich krvácení. Většinou se jedná o zánět sliznice nebo zánět vazivové tkáně kolem zubního kořene. K tomuto onemocnění dochází v případech, kdy bakterie v ústech vytvoří plak, který pokrývá zuby a sliznici. Poté se vytvoří zubní kámen, který je nutno pravidelně odstraňovat. Pokud se tak ale nestane, bakterie mohou napadnout i kost kolem zubu, hlavním příznakem je pak krvácení z dásní.
Hlavní příčinou proč k zánětu dásní dochází, je nedostatečná ústní hygiena, dalším faktorem je strava, nedostatek vitamínu C nebo kouření. Stav dásní může zhoršit i užívání některých léků, které snižují tvorbu slin a tak nedochází ke smývání bakterií ze zubů.
Léčbu dásní je třeba podpořit vhodnou stravou bohatou na vitamíny a minerály. Cílem léčby je zánět zredukovat na minimum, je důležité si nechat řádně vyčistit zuby hlavně v místech, kam se klasický zubní kartáček nedostane. Zde pomůže zubní hygienistka, která vás současně seznámí s tím, jakou chybu děláte a jak postupovat, aby všechen zubní plak byl řádně odstraněn.

Zubní implantáty

Zubním implantátem se dá nahradit chybějící zub nebo i více zubů. Z tohoto výkonu nemusí mít pacient žádné obavy, neboť se jedná o šetrné zavrtání implantátu do kosti. Celé ošetření probíhá v místní anestezii. Tato metoda je velmi efektivní a nejpřirozenější způsob jak znovu získat plně funkční a estetický chrup. Výhodou této metody je, že poskytuje možnost bez jakéhokoliv působení na okolní zuby chrup rehabilitovat. V podstatě se dá nahradit kterýkoliv zub podle potřeby. Implantáty se dají ošetřit i bezzubé čelisti, kdy se zlepší celkové držení protéz. Zavedení implantátu je dlouhodobým řešení v řádu několika desítek let, které je ale podmíněné pečlivou zubní hygienou. Nesprávnou péčí o zuby se samozřejmě životnost implantátu snižuje. Předpokladem pro udržení správné ústní hygieny jsou pravidelné návštěvy u zubní hygienistky a preventivní zubní prohlídky.
Aby mohl být implantát zaveden, musí mít pacient dostatečné množství kvalitní kosti, to se zjistí rentgenologickým vyšetřením, dalším předpokladem je dokonalá ústní hygiena, pacient nesmí trpět závažným onemocněním jako je cukrovka, epilepsie, onemocnění krve, poruchou imunitního systému, revmatickým onemocněním apod. Implantace rovněž není vhodná pro pacienty, kteří užívají léky proti krevní srážlivosti jako prevenci srdečního infarktu nebo pokud jsou závislí na alkoholu či drogách. Zubní implantologie je v porovnání s jinými způsoby zubních náhrad dražší a nepřispívají na ni žádné zdravotní pojišťovny, úhradu léčby si pacient provádí sám.

Dentální hygiena

Dentální hygiena je důležitá jak u dětských tak dospělých pacientů. U dětí jde zejména o kontrolní vyšetření správného prořezávání zoubků, ale i o seznámení s prostředím zubní ordinace. Obvykle se při prvních návštěvách u dětí neprovádí žádné úkony, jde spíše o vizuální kontrolu chrupu. Je ale nutné se zaměřit na křídově bílé skvrny na povrchu zubů, které mohou být prvním stádiem zubního kazu. Při jeho včasném objevení se dá kaz léčit bez vrtání. Zubní kaz se u mléčných zubů ale šíří velmi rychle, proto je důležité při prvních podezřelých náznacích se s dítětem dostavit na dentální hygienu.
U dospělých pacientů se nejprve odstraní zubní kámen nad i pod dásněmi, poté následuje zaleštění skloviny, odstranění zubního plaku a drobných pigmentací speciální pastou.
Pacient je instruován o správně technice čištění zubů o používání vhodných dentálních doplňků.

Bělení zubů

U bělení zubů je nejdůležitější složkou určitý procentuální podíl peroxidu, který uvolňuje kyslík a tím dochází k vybělení zbarvené skloviny, aniž by při tom došlo k narušení zubu. Každý by chtěl mít zuby krásné bílé a zdravé, protože estetika v životě každého člověka má svoji roli. Proto je dnes velmi často spojována ústní hygiena s bělením zubů. Bohužel tuto zkrášlovací metodu nelze doporučit všem pacientům. Jedná se zejména o alergiky, protože při bělení se nikdy úplně nedá vyloučit alergická reakce, dále se bělení zubů nedoporučuje